Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-02-2020 godz. 22:21:12

Poprawka 3

Za: 96 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4