Narzędzia:

Ustawa o ochronie roślin przed agrofagami

Dnia 06-02-2020 godz. 22:13:45

Poprawka 13

Za: 52 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3