Narzędzia:

Ustawa o ochronie roślin przed agrofagami

Dnia 06-02-2020 godz. 22:09:33

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 44 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 4