Narzędzia:

Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Dnia 06-02-2020 godz. 22:06:17

Poprawka 12

Za: 52 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4