Narzędzia:

Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Dnia 06-02-2020 godz. 22:04:12

Poprawka 8

Za: 95 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 5