Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-02-2020 godz. 21:06:53

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3