Narzędzia:

Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Dnia 06-02-2020 godz. 22:00:30

Poprawka 1

Za: 55 Przeciw: 41 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4