Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-02-2020 godz. 21:54:44

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 45 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3