Narzędzia:

Ustawa o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

Dnia 06-02-2020 godz. 21:05:56

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 52 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 45 Nie głosowało: 3