Narzędzia:

Dnia 06-02-2020 godz. 21:40:37

Wniosek formalny

Za: 51 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3