Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-02-2020 godz. 21:20:47

Poprawka 4

Za: 0 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 52 Nie głosowało: 3