Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w setną rocznicę Zaślubin Polski z Morzem 10 lutego 1920 roku w Pucku

Dnia 06-02-2020 godz. 22:41:07

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 94 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 6