Narzędzia:

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-02-2020 godz. 22:30:09

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 51 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 5