Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-02-2020 godz. 22:24:00

Poprawka 18

Za: 79 Przeciw: 13 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 4