Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych

Dnia 06-02-2020 godz. 21:02:02

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 51 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 3