Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019

Dnia 18-12-2019 godz. 15:52:54

Poprawka

Za: 52 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3