Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-12-2019 godz. 15:47:16

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 96 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 3