Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Dnia 18-10-2019 godz. 14:09:14

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12