Narzędzia:

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2018 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2018 roku.

Dnia 26-09-2019 godz. 20:22:49

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 56 Przeciw: 13 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 26