Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

Dnia 26-09-2019 godz. 20:17:40

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 70 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 26