Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-11-2012 godz. 11:47:24

Poprawka 2

Za: 65 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 17 Nie głosowało: 18