Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Dnia 09-11-2012 godz. 12:28:27

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 78 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 20