Narzędzia:

Ustawa o uchyleniu dekretu o obszarach szczególnie ważnych dla obrony kraju oraz o zmianie ustawy - Kodeks morski

Dnia 09-11-2012 godz. 12:15:44

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 56 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 25 Nie głosowało: 19