Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy

Dnia 09-11-2012 godz. 12:00:48

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 19