Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-11-2012 godz. 11:58:21

Poprawka 27

Za: 57 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 23 Nie głosowało: 19