Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-11-2012 godz. 11:54:59

Poprawka 18

Za: 57 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 25 Nie głosowało: 18