Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-11-2012 godz. 11:53:53

Poprawka 16

Za: 56 Przeciw: 24 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 18