Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-11-2012 godz. 11:52:43

Poprawka 14

Za: 56 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 25 Nie głosowało: 18