Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-11-2012 godz. 11:51:32

Poprawka 11

Za: 25 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18