Narzędzia:

Dnia 31-08-2019 godz. 10:15:48

Za: 54 Przeciw: 10 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 31