Narzędzia:

Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych

Dnia 31-08-2019 godz. 13:13:27

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 64 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 32