Narzędzia:

Dnia 30-08-2019 godz. 09:09:43

Za: 16 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 26