Narzędzia:

Ustawa o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Dnia 02-08-2019 godz. 16:08:33

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17