Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych

Dnia 02-08-2019 godz. 16:07:45

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 56 Przeciw: 25 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16