Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym

Dnia 02-08-2019 godz. 16:04:50

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 25 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 15