Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Dnia 02-08-2019 godz. 16:03:25

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 78 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19