Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Dnia 02-08-2019 godz. 15:50:19

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 14