Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu

Dnia 02-08-2019 godz. 15:48:32

Poprawka

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14