Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej

Dnia 02-08-2019 godz. 15:45:09

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 25 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 12