Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Dnia 02-08-2019 godz. 15:38:20

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 80 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 13