Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Dnia 02-08-2019 godz. 15:37:59

Poprawka 4

Za: 26 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 14