Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych

Dnia 02-08-2019 godz. 15:25:16

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 13