Narzędzia:

Ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Dnia 31-07-2019 godz. 17:25:59

Poprawka 3, 7, 13, 15, 18, 20, 23, 26

Za: 25 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13