Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Dnia 31-07-2019 godz. 17:30:40

Poprawka 1

Za: 59 Przeciw: 23 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15