Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-07-2019 godz. 18:00:21

Poprawka 6

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12