Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Dnia 12-07-2019 godz. 17:40:57

Poprawka 15

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12