Narzędzia:

Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Dnia 12-07-2019 godz. 17:21:35

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 26 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 12