Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę podpisania traktatu wersalskiego

Dnia 12-07-2019 godz. 17:17:51

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17