Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Dnia 12-07-2019 godz. 18:29:05

Poprawka 12

Za: 23 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 51 Nie głosowało: 23