Narzędzia:

Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Dnia 12-07-2019 godz. 17:24:41

Poprawka 8, 14

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12